Referencje
Referencja z Bruno-Tassi Referencja z Dong Yang Electronics Referencja z DS Smith Polska Referencja z LG Innotek Referencja z CAUSA

OFERTA DLA KLIENTA

 
Oferta dla klientów
  • kurs języka angielskiego
  • kurs języka angielskiego z elementami biznesu
  • kurs języka biznesowego
  • kurs specjalistyczny (np. finanse ,bankowość, prawo, medycyna i inne w odniesieniu do specyfikacji potrzeb klienta)
  • konwersacje, korepetycje
  • korekta
  • dostosuję się do Państwa potrzeb w zakresie harmonogramu zajęć i ich intensywności